zbrodnia 

Charakterystyka zabojców seryjnych według stopnia ich zorganizowania
Sprawca zorganizowany jest to osoba dostosowana społecznie, nowoczesna w stylu życia, towarzyska, otwarta, wzbudzająca sympatię. Jest dobrze ubrany, nosi modne garnitury, dba o wygląd. Jednak przy bliższym poznaniu okazuje się egoistą, który troszczy się jedynie o siebie; jego "prospołeczna" natura jest w rzeczywistości fasadą. ...

Wiktymologia
Najważniejszym aspektem wiktymologii w stosunku do sporządzania profilu jest fakt, że bardzo zawęża ona ewentualny typ napastnika. Każde pytanie i odpowiedź dotyczące ofiary jest tak naprawdę oknem do psyche napastnika i z kolei odpowiada na pytania dotyczące napastnika. Wiktymologia jest istotna dla tych, którzy sporządzają profile z wielu powodów. Umożliwia ona tym, którzy sporządzają profil poradzenie się śledczych podczas rozmowy z zaaresztowanym podejrzanym. Ponadto wiktymologia pomaga w rozpoznawaniu następnego typu ofiary, którą napastnik wybierze. ...

Kanibalizm
Dokładne pochodzenie kanibalizmu jest tajemnicą i najprawdopodobniej nią pozostanie. Niektórzy antropolodzy uważają, że zjawisko to zaczęło się w najwcześniejszej historii gatunku człowieka i rozmnażało wraz z ludzkim wzrastającym dążeniem do uspokojenia bóstw, przetrwania głodu lub kontrolowania wrogów albo dokonania na nich zemsty. Datując, dowody archeologiczne sugerują, że kanibalizm był praktykowany począwszy od okresu Neolitu oraz Epoki Brązu, w której obecnie znajduje się Europa i Ameryki. ...

Cela śmierci
Przestępca jest przywiązany do metalowego krzesła. Wszystkie urządzenia monitorujące życie skazańca są przytwierdzone do jego klatki piersiowej. Ich wskazania sa kontrolowane przez lekarza na zewnątrz komory gazowej. Dzięki temu można stwierdzić śmierć skazanego bez wchodzenia do komory gazowej. ...


do góry